page-header

Derneğimizin Önceki Yıllardaki Faaliyetleri

Derneğimizin Önceki Yıllardaki Faaliyetleri

1. İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile 600 anaokulu öğretmenine bilgilendirme toplantısı.
2. Çölyaklıların heyet raporları ve reçetelerinde ortaya çıkan karmaşıklıkların düzenlenebilmesi için Maliye ve Sağlık Bakanlıkları ile yapılan muhtelif toplantılar ve yazışmalar,
3. Kurumlar arasında yapılan farklı uygulamaların önlenebilmesi için SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ile yazışmalar, toplantılar.
4. Askerlik çağına gelmiş Çölyaklı gençlerin durumu ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı ile yazışmalar,
5. Yakacık Çocuk Hastanesinde yapılan bilgilendirme toplantısı,
6. Çapa Tıp Fakültesi hasta okulu çalışması ,
7. KASDAV tarafından düzenlenmiş olan Çölyak tanıtım toplantısı,
8. Diyarbakır’da düzenlenen Pediatri kongresine katılım ve standlı tanıtım,
9. Antalya’da düzenlenen Pediatri kongresine katılım ve standlı tanıtım,
10. İstanbul’da düzenlenen Gastroentroloji kongresine katılım ve standlı tanıtım,
11. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Çölyak Çalıştayına katılım,
12. AOECS’de (Avrupa Çölyak Dernekler Federasyonu) gözlemci statüsünde temsil edilebilmek için başvuru,
13. ATV, Kanal 7, TV 8 gibi ulusal televizyon kanallarında yayınlanan Çölyak ile ilgili haber pogramlarına katılım,
14. Birçok gazete, dergi ile yapılan söyleşiler, radyo programları,
15. Haydarpaşa Numune Hastanesi ve GATA’nın ortaklaşa düzenlediği Çölyaklılarda Bakır taraması araştırmasına katılım,
16. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Çölyak – Romatizma ilişkisinin araştırıldığı deneysel çalışmaya katılım,
17. Koç Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan Çölyak ile ilgili araştırma projesine katılım,
18. Çölyaklıların yaşam kalitesini arttırabilmek için planlanan tarama çalışmalarına destek,
19. Lions Klübüne yönelik tanıtım çalışması ve yurt dışına yönelik proje hazırlanması,
20. Çeşitli Yardım Kuruluşlarıyla Derneğin tanıtımı amacıyla ortak Kermes katılımları.
21. Sayısını net olarak bildiremeyeceğimiz sayıda çölyaklı veya çölyaklı yakınına mektup, broşür göndererek veya yüzyüze çölyak ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri
22. Solida firması ile Çölyaklılara yönelik ürünler ile ilgili çeşitli toplantılar, yeni ürün lansmanı
23. Sinangil firması ile Çölyaklılara yönelik ürünler ile ilgili çeşitli toplantılar, yeni ürün lansmanı
24. İstanbul Halk Ekmek ile Çölyaklılara yönelik ürünler ile ilgili çeşitli toplantılar, yeni ürün lansmanı
25. Doğa Firması ile Çölyaklılara yönelik ürünler ile ilgili çeşitli toplantılar, yeni ürün lansmanı
26. İzmir ve Ankara Dernekleri ile Çölyaklılara yönelik ortak çalışmalar
27. Ege Çölyak Derneğinin yemek ve pikniklerine katılım
28. Ankara Derneğinin Çölyak Şenliğine katılım
29. Bursa’da kurulacak yeni oluşuma destek
30. Üyelerimizin ve Solida firmasının destekleri ile yardım paketleri oluşturarak durumu iyi olmayan çölyaklılara yapılan glutensiz ürün yardımı
31. İstanbul Halk Ekmek ile bayramlarda oluşturulan glutensiz paketlerin hazırlanması
32. Birçok yerli firmayla glutensiz gıda üretimiyle ilgili olarak yapılan görüşmeler.
33. İlaç firmaları ile etiketleme ve glutensiz ilaçları hakkında araştırmalar.
34. Bazı ilaç firmalarının ürün tanıtım toplantılarına katılım.
35. Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan çölyak bilgilendirme toplantılarına katılım. ( Hem bilimsel, hem de hasta toplantıları)
36. Ayda bir kez Pazar günleri yapılan kahvaltılar.
37. Derneğimize bizzat gelerek ziyaret edip bilgilendirilmeye ihtiyacı olan çölyaklılara yardım ve manevi destek.
38. Yemek organizasyonları ve piknikler.
39. Belli zamanlarda dernek merkezinde yemek kursları düzenlemek.

Back to top of page