page-header

İlgili Hastalıklar

Çölyak ile ilgili hastalıklar:

 • A-1 astro gastrit
 • Addison hastalığı
 • Alopecia
 • Kolit (özellikle mikroskopik / lenfositik kolit)
 • Tiroid hastalığı (otoimmun hipo-veya hiper-thyroidism)
 • Konjenital kalp kusurları
 • Dermatit herpetiformis
 • Down sendromu
 • IgA nefropati

Nörolojik, nöropati, ataksi, hafıza bozukluğu, migren, epilepsi, ya da kas sertliği dahil

 • Sedef hastalığı
 • Sarkoidoz
 • Serum IgA eksikliği
 • Sjogren sendromu
 • Turner sendromu
 • Tip 1 diyabet
 • Hypo-splenia
 • Infertilite ve düşük nüks

Karaciğer enzim bozukluğu

 • Primer biliyer siroz
 • Vaskülit
 • Williams sendromu
 • Bağırsak kanseri
 • Lenfoma vb. hastalıklar

 

Tanı Konmamış Çölyak Hastalığı İçin Uzun Vadeli Riskler Nelerdir?

Çölyak hastalığının uzun dönem sonuçları kötü beslenme ve besin emiliminin bozukluğu ile ilgilidir.
Tedavi edilmemiş çölyak hastalığı kronik kötü sağlık, osteoporoz, kısırlık, düşük, depresyon gibi rahatsızlıklara yol açabilir.
Ayrıca ince bağırsak kanseri ve lenfoma gibi rahatsızlıkların ortaya çıkma riski artar.
Çocuklarda, boy kısalığı ve davranışsal sorunlar, gelişim eksikliğine neden olabilir.

 

Back to top of page